"Het uitganspunt is dat het aanvangsalaris in een hogere schaal minimaal gelijk moet zijn aan het huidige salaris", zegt AOb-medewerker Wim Gulitz.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Schaal omhoog, trede omlaag

Maak ik promotie naar een hogere salarisschaal, blijk ik een trede lager ingeschaald. Klopt dat wel, vragen twee leerkrachten uit het primair onderwijs zich af. AOb-medewerker Wim Gulitz geeft antwoord.

Een leerkracht stapt over van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs. Van schaal LA en trede 3 gaat ze naar LB eveneens trede 3, terwijl ze anders naar trede 4 was gegaan. “Het uitgangspunt is dat het aanvangssalaris in een hogere schaal minimaal gelijk moet zijn aan het huidige salaris”, legt Wim Gulitz van het Informatie en Adviescentrum van de AOb uit. Deze leerkracht ontving een brutosalaris van 2539 in schaal LA en het brutosalaris in trede 3 van schaal LB is 2655 euro. “De inschaling klopt dus”, constateert Gulitz. De winst zit in het hogere maximumsalaris: 3826 in LB tegen 3482 in LA.

Toelages

Een andere leerkracht in het primair onderwijs is benoemd in een LB-functie. Ze zat aan het einde van schaal LA en is in LB een trede omlaaggegaan. Is dat altijd het geval en wat betekent dat voor de bindingstoelage, vraagt ze zich af. De cao-po kent twee toelages voor werknemers die aan hun maximumsalaris zitten, de bindingstoelage en het schaal-uitloopbedrag. “Zowel de bindingstoelage als het schaal-uitloopbedrag worden meegenomen in de berekening van het nieuwe salaris”, vertelt Gulitz. Haar brutosalaris inclusief toelages is in LB inderdaad een trede lager. “Ze zit dan niet meer op het maximumsalaris van haar schaal en heeft dus geen recht op een bindingstoelage tot ze een jaar later in LB, trede 15 komt.”

Update december 2018:
In de cao primair onderwijs 2018-2019 zijn er veranderingen doorgevoerd in het functiehuis. Raadpleeg altijd de laatste cao of neem contact op met onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum.

Voor juridisch advies kunnen AOb-leden contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb. Meer weten over het lidmaatschap van de AOb, klik op deze link.

Meer nieuws