De cao-mbo is definitief.
De cao-mbo is definitief.

Beeld: Nina Maissouradze

Instemming leden maakt cao-mbo definitief

De cao voor het middelbaar beroepsonderwijs is definitief. De achterban van de AOb, de andere bonden en die van de werkgevers hebben allemaal ingestemd met het eind mei gesloten akkoord.

“Het is fijn dat het nu helemaal rond is”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder. “We werken nu aan de cao-teksten en verwachten dat die eind deze week helemaal rond zijn zodat de nieuwe cao bij het ministerie van Sociale Zaken aangemeld kan worden.” Alle administratiekantoren kunnen dan de afgesproken loonsverhoging van 3,35 procent per 1 juli 2020 en de eenmalige uitkering *Doe de handige salarischeck van de AOb en in vijf stappen kom je erachter hoe jouw loonstrook eruitziet. van 825 euro bruto verwerken.

AOb-bestuurder Tamar van Gelder: ‘We werken nu aan de cao-teksten en verwachten dat die eind deze week helemaal rond zijn’

Instemming

Op 28 mei maakten de onderhandelaars bekend dat er een akkoord lag. De AOb peilde daarna de leden: 98 procent gaf aan het eens te zijn met de afspraken. De AOb-sectorraad, waar vijftig leden inzitten die werken op mbo-scholen, stemde uiteindelijk afgelopen week definitief in. Net als de andere bonden en de werkgevers.

In het akkoord is naast een loonsverhoging afgesproken om de carrièreperspectieven voor met name docenten te verbeteren, zodat zij bijvoorbeeld beter naar een LC-functie kunnen doorgroeien. Het functiewaarderingssysteem wordt daarnaast onder de loep genomen omdat veel functies, bijvoorbeeld in de ondersteuning niet meer passend zijn bij deze tijd.

In de peiling geven meerdere leden aan dat ze tevreden zijn met de afspraak om naar het carrièreperspectief te kijken. Zo schrijft één docent: ‘Ik ben heel benieuwd of er in de toekomst een wijziging komt met betrekking tot gemakkelijker doorstromen naar LC zonder daarvoor een typmiep te worden.’ Een collega schrijft in de open opmerkingen: ‘Ik zou graag zien dat er meer mogelijkheden zijn om door te groeien naar LC. Mijn collega’s en ik verrichten al werkzaamheden die horen bij LC echter zitten we in LB.’ Meerdere leden roepen de onderhandelaars op aandacht te hebben voor het onderwijs beheerspersoneel, zij verdienen ook waardering.

Mbo-docent: ‘Ik ben benieuwd of er in de toekomst een wijziging komt tot het gemakkelijker doorstromen naar LC zonder daarvoor een typmiep te worden’

Werkdruk

Van Gelder merkte in het webinar van 3 juni waar ze een toelichting gaf op het akkoord, dat er vragen waren over de werkdruk. “De meest gestelde vraag was of de afspraak over werkdruk uit de vorige cao nu afloopt”, zegt de AOb-bestuurder. Het antwoord is dat deze afspraak de komende jaren gewoon doorloopt. “Iedere mbo-instelling moet elke twee jaar een plan maken waarin staat wat ze doen om de werkdruk te beteugelen. Op dit moment zijn er op bijna alle scholen werkdrukplannen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunnen de AOb-rayonbestuurder erop af.”

Lees ook:

Lid worden

Meer nieuws