De werkverdeling is een lastige klus. De AOb heeft een stappenplan gemaakt en een inzetmeter om het proces te vergemakkelijken.
De werkverdeling is een lastige klus. De AOb heeft een stappenplan gemaakt en een inzetmeter om het proces te vergemakkelijken.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Hulpmiddel biedt teams steun bij werkverdeling mbo

Het is elk jaar een fikse puzzel die mbo-teams moeten oplossen: de werkverdeling. Wie gaat er welke lessen en taken uitvoeren en hoeveel uren zijn daarvoor beschikbaar. De AOb heeft daarom een handige folder en tool ontwikkeld waarmee je jouw inzet kunt berekenen en met het hele team een stappenplan volgt. “We hopen de teams hiermee goed op weg te helpen”, zegt AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen.

Meerdere teams in het mbo worstelen met het taakbeleid en de verdeling van werk, merkt Jansen. “We kregen er meerdere vragen over en zijn daarom samen met actieve leden en consulenten de folder gaan maken. Dit moet echt gaan helpen om het team zelf aan zet te houden, zoals in de cao is afgesproken.”

Het is ingewikkelder geworden geeft Jansen toe. Zo zijn er bijvoorbeeld vanuit de cao afspraken bij gekomen voor startende docenten en instructeurs. Zij hebben recht op een aantal uren per week voor hun studieplan, zodat ze hun diploma kunnen halen. Hier moeten teams rekening mee houden.

Vervanging

Vooraf is het van belang, volgens Jansen, om helder te hebben welke vervanging er is voor een collega die met zwangerschapsverlof gaat of ouderschapsverlof aanvraagt en oudere collega’s die hun seniorenverlof opnemen. “Dat moet eerst in kaart worden gebracht: de kortdurende en structurele vervangingen moeten geregeld zijn. Het is goed als bijvoorbeeld twee mensen uit het team dit met een leidinggevende bespreken, met de folder erbij, zodat dit duidelijk is.”

‘Het fijne aan met een team de taken verdelen is dat je kan zeggen welke taak je leuk vindt waar een collega juist een hekel aan heeft’

Daarna kunnen teams taken verdelen. In de folder staat een stappenplan dat ze kunnen gebruiken om het gesprek op gang te brengen. Rob Römer, docent en roostermaker op Roc Friese Poort, heeft daarnaast in Excel een tool ontwikkeld, de inzetmeter, waarin alle mbo-docenten en instructeurs hun uren kunnen zien. Jansen: “Het is heel handig om bijvoorbeeld met je team een middag de taken te verdelen waarbij iedereen zijn laptop erbij pakt en die meter invult.”

Check je inzet

In de inzetmeter kun je namelijk precies invullen wat van toepassing is: gaat het om een voltijdbaan of een deeltijdbaan en heb je nog extra verlof, zoals ouderschapsverlof of seniorenverlof. Dit vul je in en de tool berekent dan precies hoeveel uren je ingezet kan worden op jaarbasis.

De tool berekent precies hoeveel uren je ingezet kan worden op jaarbasis

In het mbo zijn bij de urennorm twee zaken van belang: de 1200 klokuren voor lessen en de overige 459 uur voor niet-lesgebonden taken, zoals open dagen, scholing en vergaderingen. Na het invullen kun je in de tool precies zien op welke punten je teveel uren maakt of juist hoeveel je nog ingezet kan worden.

Ook het aantal uren voor open dagen en bpv of slb-coördinatie is in te vullen. “Het fijne aan met een team de taken verdelen is dat je kan zeggen welke taak je leuk vindt waar een collega juist een hekel aan heeft”, aldus Jansen. “Zo kun je het goed verdelen.” Startende docenten hebben er baat bij, want zij zien in de inzetmeter ook duidelijk het aantal uren dat ze voor een studieplan mogen gebruiken.

Hulp

Vaak zien teams het hele overzicht van uren pas als alles is ingevoerd in de roosters. De informatie is dus nog niet compleet tijdens het overleg over de werkverdeling. De AOb hoopt dat de inzetmeter en de folder teams vooral van tevoren op weg helpt om het inzichtelijk maken. Jansen: “We hopen dat de taakverdeling makkelijker wordt. Het zal de eerste keer moeilijk zijn, maar ik hoop echt dat teams ermee aan de slag gaan.”

Gaat jouw team met de werkverdeling aan de slag? Download dan het stappenplan in de folder. De inzetmeter, de tool waarmee je het aantal uren kunt zien, vind je via deze link. Het uitlegfilmpje staat hieronder en vind je ook in de tool zelf als je klikt op ‘uitleg’.

Meer nieuws