Docenten inburgering voelen zich in de steek gelaten

Er zijn geen nieuwe regels nodig om de arbeidsvoorwaarden van nt2-docenten in het inburgeringsonderwijs te verbeteren. Dat schrijft demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Nt2-docenten, die nieuwe Nederlanders onze taal leren, voelen zich in de steek gelaten.

Sinds de invoering van marktwerking in de inburgering zijn er veel private cursusaanbieders op de markt gekomen. Docenten klagen al langere tijd over de lage vergoeding en het gebrek aan rechtszekerheid waarmee ze te maken hebben. Daarnaast laten de cursuslocaties en faciliteiten geregeld veel te wensen over. Bovendien signaleren de docenten grote niveauverschillen in een groep.

Bijster

Begin dit jaar bleek uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat er nogal wat mis is met de inburgering: de slagingspercentages zijn laag, de kwaliteit van het onderwijs schiet tekort, en de opleidingsmarkt is ondoorzichtig voor cursisten. Nieuwkomers moeten sinds 2013 zelf hun inburgeringscursus regelen, maar ze raken het spoor bijster in de wirwar aan taalbureaus.

Een aantal docenten verenigd in het Comité NT2 (Nederlands als Tweede taal) trok afgelopen mei aan de bel. Ze startten een petitie. Twee van hen, Marianne Bauman en Daniëlle Robben, beschreven hun ervaringen in Trouw. ‘Het grootste deel van de docenten werkt op tijdelijke contracten, nul-urencontracten, maximaal twee jaar aaneengesloten voor dezelfde opdrachtgever, als zzp’er, of met een payroll-contract. In de meeste contracten zijn minimale arbeidsvoorwaarden opgenomen’, schreven ze. ‘Docenten werken voor verschillende bedrijven, op wisselende locaties, met kleine contracten, zonder teambuilding. Docenten met vaste contracten worden uitgespeeld tegen docenten met nulurencontracten en zzp’ers.’ De SP stelde Kamervragen.

‘Docenten werken voor verschillende bedrijven, op wisselende locaties, met kleine contracten, zonder teambuilding. Docenten met vaste contracten worden uitgespeeld tegen docenten met nulurencontracten en zzp’ers.’

Onderzoek

Minister Asscher vindt ingrijpen niet nodig, blijkt uit zijn antwoord. ‘In Nederland wordt iedereen beschermd door wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het maken van collectieve afspraken in de vorm van een cao. Indien er sprake is van misstanden, is het belangrijk dat betrokkenen hiervan melding maken. Tekortkomingen kunnen eerst tussen werkgever en werknemer  Wel komt er een onderzoek naar de niveauverschillen in cursusgroepen. Ook zegt de minister dat er meer toezicht komt op de kwaliteit van de lessen.

Bauman en Robben zijn teleurgesteld, lieten ze gisteravond per e-mail weten. ‘Wij ervaren dat we juist niks te overleggen hebben met de werkgever. Wie enigszins kritisch is, wordt beschouwd als lastig en is een werkgever liever kwijt dan rijk. Omdat we niet onder een cao vallen en veel met nul-urencontracten werken biedt de wet niet voldoende rechtsbescherming. Er heerst een angstcultuur. Docenten durven niets te zeggen, want dan loop je het risico dat je contract niet verlengd wordt of dat je geen nieuwe opdrachten krijgt. Dat hebben wij al meerdere malen ondervonden.’

Meer nieuws