Brochure richtlijnen AOb taakbeleid VO verschenen.

In deze brochure worden de richtlijnen van de AOb ten aanzien van taakbeleid puntsgewijs met behulp van voorbeelden en omschrijvingen duidelijk gemaakt.

Taakbeleid helpt bij een eerlijke verdeling van werkdruk en kan zo werkstress voorkomen. Dat is op dit moment zeker niet altijd het geval. Binnen de cao-vo (hoofdstuk 8) staat de richting (het kader, de bandbreedte, de ruimte) beschreven waaraan taakbeleid zou moeten voldoen. De uitwerking ervan op het niveau van de school, afgestemd met de P(G)MR en het personeel van de organisatie, is maatwerk.

Taakbeleid is geen op zichzelf staand fenomeen. Taakbeleid dient ingebed zijn in het schoolplan, personeelsbeleid (IPB),formatieplan en vele andere uitgangspunten die de school hanteert. Want bij de meeste handelingen die op een school worden gepleegd zijn personeelsleden betrokken. Wanneer het werk in opdracht wordt verricht is dat zowel voor docenten als onderwijsondersteuners verantwoord in het taakbeleid van de school. Het taakbeleid dat in deze brochure beschreven is slaat op het Onderwijzend Personeel (OP).

U kunt de brochure hieronder downloaden.

Download: Richtlijnen AOb Taakbeleid vo 2017

Meer nieuws