Basisonderwijs zoekt – nog steeds – schoolmeesters

Er staan steeds minder meesters voor de klas in het basisonderwijs. Op 1100 scholen werken alleen maar juffen. Ondanks alle campagnes om meer mannen naar het onderwijs te trekken, slagen de scholen daar niet in. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.

De krant maakte een analyse van cijfers van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Vijf jaar geleden zaten ruim achthonderd basisscholen zonder meester, nu is het aantal opgelopen naar 1100.

Het ‘meester-tekort’ is niet nieuw. Het Onderwijsblad schreef in oktober 2012 dat het aantal meesters drastisch daalde en dat dit de jaren erna zou toenemen. In 2012 was 86 procent van de basisschoolleraren vrouw, terwijl in de jaren tachtig 40 procent man was.

Salaris

Geld is de oorzaak dat er weinig mannen voor de klas staan. Ze verdienen buiten het onderwijs namelijk veel meer, terwijl vrouwen juist in het onderwijs niet gestraft worden als ze deeltijd werken.

Hun salaris is bij hetzelfde hbo-opleidingsniveau gemiddeld beter dan dat van vrouwen die werken in deeltijd buiten het onderwijs.

Ook haken jongens af door verplichte stages in kleuterklassen of kunnen ze het hoge knutselgehalte niet waarderen op de pabo. ‘Toen ik begon zaten er negen jongens in mijn klas, maar daar is er maar één van overgebleven. Ze knappen vooral af op dat geknutsel, de beeldende vakken’, zei docente Sylvia van Schaik destijds tegen het Onderwijsblad. (Zie artikel hieronder).

Het AD schrijft dat het beroep tegenwoordig minder aanzien heeft dan in het verleden. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zegt dat een beter salaris altijd helpt. “Dat vind je in elk onderzoek terug.” Ook doen schoolbesturen nu te vaak of een heel vrouwenteam ze is ‘overkomen’. “Er is geen beleid hoe om te gaan met in deeltijd werken”, zegt Verheggen. “Het lijkt nu vaak alsof dat een gegeven is, terwijl besturen ook kunnen nadenken over het aantrekkelijk maken van werken in voltijd.”

Lees hieronder of via deze link het hele verhaal over het verdwijnen van schoolmeesters uit Onderwijsblad 15 van 6 oktober 2012.

Meer nieuws