AOb indexeert contributie

De maandelijkse contributie van de AOb gaat per 1 januari 2018 omhoog. Door indexatie zullen werkende AOb-leden 50 eurocent per maand meer gaan betalen. Voor de overige groepen, zoals de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden stijgt de contributie met 25 eurocent.

De algemene vergadering van de AOb heeft eind 2017 ingestemd met het voornemen om de contributie te indexeren. AOb-penningmeester Douwe van der Zweep zegt dat de contributie sinds de introductie van het nieuwe contributiesysteem in 2015 niet aangepast is aan de inflatie. “Er is drie jaar niet geïndexeerd. In 2018 is een aanpassing onvermijdelijk gezien het gestegen prijspeil en de gestegen personele lasten.”

Leraren, ondersteuners en directieleden vanaf loonschaal 9 en hoger betalen vanaf 1 januari 2018 17,50 euro per maand aan contributie. Onderwijsondersteuners tot en met loonschaal 8 betalen 12,50 euro. De hele tabel met alle contributieprijzen vanaf 1 januari 2018 staat hieronder. De prijzen zijn ook voor 2019 nog actueel.

Van der Zweep wijst op de fiscale voordeelregeling waarbij werkende vakbondsleden ongeveer dertig tot vijftig procent van hun totale betaalde contributie terug kunnen krijgen. Begin oktober vinden AOb-leden hun formulier om contributie terug te vragen in de brievenbus.

Hieronder zie je de tabel met alle nieuwe tarieven van het AOb-lidmaatschap.

Categorie Contributie vanaf 1 januari 2018
Leraar, oop’er vanaf schaal 9, directie en zzp’er 17,50 euro
Indien salaris beneden het minimumloon 12,50 euro
Onderwijsondersteuner tot en met schaal 8 12,50 euro
Gepensioneerd * 10,25 euro
Gepensioneerd inkomen beneden minimumloon 6,50 euro
Uitkeringsgerechtigd, bijstandsgerechtigd, werkzaam buiten het onderwijs en abonnement Onderwijsblad 10,25 euro
Studentlid Gratis
Korting studenten bij eerste baan 50% 8,75 euro


* de overgangsregeling voor gepensioneerden die al lid waren op 1-1-2015 blijft ongewijzigd. De indexatie voor deze groep vindt plaats per 1-1-2020.

Meer nieuws