Beeld: Typetank

Advies brede lesbevoegdheid leidt tot veel discussie

Het advies van de Onderwijsraad om één brede basisbevoegdheid in te voeren voor leraren leidt tot veel discussie. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen sprak gisteren al van een ‘ingrijpend en breed advies dat tot veel discussie zal leiden’.

Het adviesorgaan van de regering, de Onderwijsraad, bracht gisteren het advies: ‘Ruim baan voor leraren’ naar buiten en pleit voor één brede basisbevoegdheid voor alle leraren. Bovenop de basisbevoegdheid kunnen leraren zich specialiseren in bepaalde vakken of in bepaalde groepen leerlingen. Het zorgt voor meer loopbaanmogelijkheden en het helpt om het lerarentekort te bestrijden, zo denkt de Onderwijsraad.

Kritisch

Op de Facebook-pagina van de AOb reageren leraren kritisch. Zo schrijft Yvette Peters dat ze het een ‘slecht idee vindt’. De basisbekwaamheden zijn in het basisonderwijs heel anders dan in het voortgezet onderwijs. ‘Je kunt dus niet stellen dat er een algemene basis kan worden gegeven voor het lesgeven aan leerlingen van 4 tot 17 jaar.’ Het is, volgens haar, de verkeerde insteek om het tekort om te lossen. Beter kun je investeren in het aantrekkelijker maken van het beroep door bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen.

Simone Penders schrijft dat ze bang is dat het advies zal zorgen tot een uitholling van het beroep. ‘Dit klinkt als alle blokjes door dezelfde vierkantjes proberen te duwen.’ Ook Sander Cuperus vraagt zich af of het een goed idee is en of hij de lerarenopleiding opnieuw zou doen als hij ook een stuk basisonderwijs erin heeft zitten. ‘Daarnaast gaat de algemene basistijd ten koste van iets anders, diepgang en vakkennis bijvoorbeeld.’

‘Dit klinkt als alle blokjes door dezelfde vierkantjes proberen te duwen’

Revolutionair

Op het nieuwsplatform Bron van de Brabantse Fontys Hogescholen noemt Yvonne Visser, directeur van de Fontys lerarenopleiding het een ‘revolutionair advies’. ‘Als we leraren breder kunnen inzetten, is dat een oplossing voor veel scholen.’ Wel vraagt ze zich af hoe de raad wil waarborgen dat specifieke vakkennis niet verloren gaat.

De vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de PO-raad en VO-raad, zijn positief over het advies. De basisschoolbesturen onderschrijven het idee van de Onderwijsraad dat didactische en pedagogische vaardigheden de basis vormen van het beroep. ‘De aanbevelingen bieden kansen om het beroep van leraar op termijn aantrekkelijker te maken voor een grotere groep geïnteresseerden.’ Wel vergt het grote wijzigingen in de opleidingen. Ook juichen de basisschoolbesturen toe dat de Onderwijsraad als voorwaarde stelt dat het salarisverschil tussen de sectoren verdwijnen.

De VO-raad vindt het advies aansluiten bij het idee om het huidige bevoegdhedenstelsel –wat nu als te rigide wordt ervaren- te updaten. Volgens de raad is het rapport een goed startpunt om aan de slag gaan.

Lees ook: ‘Onderwijsraad wil een basisbevoegdheid voor leraren’ 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER