De achterbannen van alle bonden en mbo-instellingen zijn akkoord met de technische aanpassingen in de cao.
De achterbannen van alle bonden en mbo-instellingen zijn akkoord met de technische aanpassingen in de cao.

beeld: pixabay

Aanpassing technische punten cao mbo definitief

De verlenging van de cao in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is definitief. Gisterenavond stemde de AOb-sectorraad in. Ook de achterbannen van de andere bonden en de schoolbesturen zijn akkoord. In deze cao zijn vooral technische punten gewijzigd vanwege nieuwe wetgeving en eerdere afspraken.

De peiling die de AOb hield, laat een meerderheid van 60 procent zien die vóór heeft gestemd. 40 procent stemt tegen. Begin december kwamen de bonden en de MBO-raad tot een onderhandelaarsakkoord. Wat verandert is dat werkgevers niet zomaar de werklocatie kunnen wijzigen. Zij moeten hierover eerst in gesprek met de werknemer en een goede belangenafweging maken en die op papier zetten. Zo moeten werkgevers rekening houden met reistijd, reiskosten en privéomstandigheden bij een wisseling. Onderwijspersoneel dat het niet eens is met de afweging, kan in beroep bij de Commissie van Beroep. Deze aanpassing komt voort uit de vele fusies in het mbo, waardoor een instelling soms door het hele land verspreid zit. Daarnaast stijgt het minimumloon voor de functieschalen 1 tot en met 5 naar 1935 euro bruto.

‘In de volgende cao-ronde moeten we echt de grote problemen gaan aanpakken’

Deze cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 december 2021 en loopt tot en met 1 mei 2022 en is eigenlijk een tussen-cao. “Het is goed dat er technische punten zijn aangepast”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel, die onderhandelt over de cao’s in het mbo, “maar in de volgende cao-ronde moeten we echt de grote problemen gaan aanpakken. Dan moeten we het absoluut hebben over het opschalen naar hogere salarisschalen (functiemix), loon, werkdruk en goede regelingen voor onze oudere collega’s zodat ze duurzaam ingezet blijven.”

Meer taken

Dat laten de open antwoorden uit de peiling ook duidelijk zien. Zo schrijft een docent: ‘Verlaging van de werkdruk is het belangrijkste item, naast looncompensatie voor gestegen prijzen.’ Een ander ziet dat er steeds meer op het bordje komt van de docent. ‘Curriculumvernieuwing, verandering van onderwijsconcept, meer eisen op het gebied van loopbaanbegeleiding, flexibelere inzetbaarheid waarbij veel aanpassing wordt gevraagd en meer schriftelijke verantwoording. Meer taken maar niet meer personeel, dat moet veranderen.’

Aan het nieuwe cao-boekje wordt gewerkt. Binnenkort zal dat op de cao-pagina te vinden zijn.

Op de hoogte blijven van het cao-nieuws? Download de AOb-app in de Appstore of Google Playstore en vink jouw sector aan. 

Meer nieuws