Investeer in onderwijs, staak mee op 6 november

Alle onderwijsbonden roepen hun leden in basis-, speciaal- en op om 6 november te gaan staken. Die dag gaan we niet naar het Malieveld, maar willen we samen met alle stakers de Tweede Kamer via social media overtuigen dat het anders moet. Laat je horen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris.

Op 6 november start de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, het moment om te staken en van ons te laten horen. Het beeld is je waarschijnlijk bekend: politici die tijdens de debatten op hun telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. We kunnen niet genegeerd worden als we op dat moment hun aandacht hebben. Woensdag 6 november is daarom de ultieme kans om de begroting te beïnvloeden en extra geld voor het onderwijs los te krijgen.

Bijeenkomsten in de regio

Je kan thuis de uitzending bekijken, samen met je collega’s op school of op één van de plekken waar de vakbonden kleinere of grotere manifestaties organiseren. In grote lijnen gaat het daarbij om

  • Leeuwarden – manifestatie van 11u tot 13u in WTC-Expo
  • Eindhoven – inloopbijeenkomst in de Effenaar
  • Amsterdam – manifestatie van 10.00u tot 12.00u, inloop vanaf 09.30u
  • Overijssel en Gelderland – bijeenkomsten op centrale pleinen in vier steden

Heb je inspiratie nodig voor de staking op 6 november? Neem een kijkje bij het actiepakket dat we hebben samengesteld.

Gaat jouw school dicht? Laat het weten!

Daarnaast zoeken we contact met schoolbesturen die zelf actief meedoen en lokaal evenementen organiseren. Steunt jouw schoolbestuur de staking? Gaan alle scholen van jouw bestuur dicht? Laat ons dat weten via actie@aob.nl Vermeld daarbij de naam van het bestuur en indien mogelijk een contactpersoon met naam en telefoonnummer.

Noodpakket

Voor de zomer eisten de AOb samen met de andere bonden een noodpakket van 423,5 miljoen euro als eerste stap voor een brede investering. Het kabinet gaf niet thuis. “Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven gaan we demonstreren op 6 november als de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer wordt behandeld”, zegt Verheggen. Het is de laatste kans om nog extra geld voor het onderwijs los te krijgen. Staak mee! Download alvast één van de actieflyers: voor het primair onderwijs of voor het voortgezet onderwijs. 

‘Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven staken we op 6 november als de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer wordt behandeld’

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de actie op 6 november.

Samenwerkingsverband en eerdere acties

In een groot samenwerkingsverband voert de AOb samen met CNV, FNV, FvOv, PO in Actie, VO in Actie, Laks, Leraren in Actie (LIA), Ouders & Onderwijs en AVS actie. Er is een groot lerarentekort in het basisonderwijs van 1700 voltijdbanen dit jaar tot bijna 5000 banen in 2024. Ook het voortgezet onderwijs kampt met een tekort en in deze sector hebben ze moeite om de juiste en bevoegde docenten te vinden voor specifieke vakken. Daar maken de onderwijsorganisaties zich grote zorgen om. Daarom voeren we sinds het begin van het schooljaar weer volop actie. Een overzicht.

Debatten in Den Haag en Amsterdam

De problemen met het lerarentekort zijn het grootst in de grote steden. De AOb heeft daarom op 30 september en 1 oktober in Den Haag en Amsterdam een debat over de lerarentekorten gehouden met lokale politici, onderwijsbestuurders, leraren en ouders. Gemist? Kijk de debatten terug.

AOb-debat Den Haag 30 september 2019
AOb-debat Amsterdam 1 oktober 2019

Lees ook: Het Onderwijsblad publiceerde in het oktober-nummer interviews met de vier onderwijswethouders van de grote steden.

Animatie

Vanaf 2021 verspreidt het lerarentekort zich in hoog tempo over het land, na 2025 kleurt Nederland bijna helemaal alarmerend rood. De AOb vertaalt de prognoses in een heldere animatie en we verspreiden het filmpje op sociale media.


De animatie laat duidelijk zien dat wanneer het overheidsbeleid niet ingrijpend verandert, kinderen, ouders en scholen in het hele land met tekorten te maken krijgen. Dat mogen we niet laten gebeuren. De oproep van de AOb is simpel: ‘Investeer in onderwijs’.

Lees ook: Lerarentekort wordt snel voelbaar in heel Nederland

Spandoeken bij begin schooljaar

Bij de start van het schooljaar in elke regio hingen we spandoeken op waarop staat: ‘Leraar gezocht’ om aandacht te vragen voor de tekorten. Op die manier willen we bij de start van het schooljaar het kabinet erop wijzen dat extra investeringen dringend nodig zijn. Daarnaast hebben de bonden op social media en in de Uitzending Gemist-programma’s samen een commercial verspreid waarin we deze boodschap aankaarten bij het grote publiek. Dat filmpje vind je hieronder.

Verkiezingen maart 2021

Al dit najaar starten de politieke partijen met het formuleren van hun verkiezingsprogramma’s. Natuurlijk lobbyt de AOb op alle niveaus voor investeringen in het onderwijs, maar AOb-leden die zijn aangesloten bij een partij, kunnen dat ook zelf lokaal doen op bijeenkomsten waar de verkiezingsprogramma’s worden samengesteld of besproken.

Meedoen? Geef je op als vrijwilliger

Voor de acties #leraargezocht hebben we voortdurend mensen nodig. Dat kan zijn voor een lokale actie, een landelijke staking, maar ook om vanaf dit najaar partij-bijeenkomsten over de verkiezingsprogramma’s bij te wonen. Wil je meedoen als actie-vrijwilliger? Vul dan dit formulier in.

Downloads

Voor scholen zijn er posters en flyers beschikbaar. Download de flyer en poster en verspreid ze onder je collega’s.

Flyer Staking 6 november primair onderwijs
Flyer Staking 6 november voortgezet onderwijs
Flyer #Leraargezocht (A4-formaat)
Poster #Leraargezocht (A4-formaat)
A3 poster staking 6 november

De campagne Investeer in onderwijs is een samenwerkingsverband van onderstaande organisaties, die pleiten voor een meerjarig investeringsprogramma om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Voor de staking van 6 november roepen de onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOV hun leden op om die dag het werk neer te leggen.