Kamerleden, wie is wie?

Laat van je horen en stuur de politici een bericht via social media. Vertel ze tegen welke praktische problemen je aanloopt in het onderwijs. En zeg wat jij nodig hebt. Hieronder een overzicht van de politici met onderwijs in hun portefeuille en hun belangrijkste voorstellen voor het lerarentekort.

Rudmer Heerema (VVD) – niet extra investeren

 • De begeleiding van zij-instromers moet beter
 • Te kleine scholen in de stad moeten sluiten
 • Leraren die in de WW zitten moeten zoveel mogelijk weer voor de klas komen staan
 • Het moet voor leraren fiscaal aantrekkelijker worden om meer te gaan werken

Zo bereik je hem:

Twitter: @rudmer
Instagram: rudmerheerema
Mail: r.heerema@tweedekamer.nl

 

Michel Rog (CDA) – niet extra investeren

 • De toelatingstoets op de PABO moet geschrapt worden, maar de kwaliteit van de opleiding moet behouden blijven
 • De bovenwettelijke uitkeringen moeten worden verminderd
 • Er ligt bij schoolbesturen teveel geld op de plank, dit moet eerst beter worden ingezet
 • Mensen moeten zich via een kortere route laten omscholen voor het leraarschap

Zo bereik je hem:

Twitter: @michelrog
Instagram: michelrogcda
Mail: m.rog@tweedekamer.nl

Paul van Meenen (D66) – wel extra investeren

 • Het kabinet moet investeren in onderwijs: de loonkloof tussen het po en vo moet gedicht worden en de leraren in het vso moeten hetzelfde salaris krijgen als leraren in het vo
 • Schoolbesturen moeten beter gaan samenwerken om het lerarentekort op te lossen
 • Het ministerie kan leraren in gebieden met weinig vacatures helpen naar streken met grote personeelstekorten te reizen of te verhuizen
 • Deeltijders moeten gestimuleerd worden meer te gaan werken

Zo bereik je hem:

Twitter: @paul_van_meenen
Instagram: paulvanmeenend66
Mail: p.vmeenen@tweedekamer.nl

Eppo Bruins (CU) – niet extra investeren

 • Binnen de pabo moet er een specialisatie komen voor de onder- en bovenbouw.
 • Meer inzetten op hybride docenten en vakgericht lesgeven
 • Door meer fulltime banen aan te bieden in het primair onderwijs, kan het lerarentekort ook worden verminderd
 • De pabo moet aantrekkelijker worden voor mannen

Zo bereik je hem:

Twitter: @eppobruins
Instagram: eppobruins
Mail: e.bruins@tweedekamer.nl

Kirsten van den Hul (PvdA) – wel extra investeren

 • Het kabinet moet investeren in onderwijs: de loonkloof tussen het po en vo moet gedicht worden en de leraren in het vso moeten hetzelfde salaris krijgen als leraren in het vo
 • De overheid moet bijhouden hoe groot het lerarentekort is en wat de effecten zijn
 • Leraren die lesgeven aan kinderen met een achterstand moeten beter betaald krijgen
 • Er moet een onderwijsinvesteringsplan komen voor de lange termijn

Zo bereik je haar:

Twitter: @kirstenvdhul
Instagram: thechangeagent
Mail: k.vdhul@tweedekamer.nl

Harm Beertema (PVV) – wel extra investeren

 • Er moet meer geld naar de salarissen van leraren
 • De inhoud van het beroep leraar moet aantrekkelijker worden
 • De bevoegdheidseisen voor leraren moeten in stand blijven
 • Er moet een samenhangend plan komen om het lerarentekort aan te pakken, waarbij niet alleen gefocust wordt op geld

Zo bereik je hem:

Twitter: @harmbeertema
Mail: h.beertema@tweedekamer.nl

Peter Kwint (SP) – wel extra investeren 

 • Het kabinet moet investeren in onderwijs: de loonkloof tussen het po en vo moet gedicht worden en de leraren in het vso moeten hetzelfde salaris krijgen als leraren in het vo
 • De overheid moet bijhouden hoe groot het lerarentekort is en wat de effecten zijn
 • De eisen van het beroep moeten niet omlaag om het lerarentekort op te lossen
 • Stop het weglekken van geld via dure uitzendbureaus

Zo bereik je hem:

Twitter: @peterkwint
Instagram: pkwint
Mail: p.kwint@tweedekamer.nl

Lisa Westerveld (GroenLinks) – wel extra investeren

 • Het kabinet moet investeren in onderwijs: de loonkloof tussen het po en vo moet gedicht worden en de leraren in het vso moeten hetzelfde salaris krijgen als leraren in het vo
 • De overheid moet bijhouden hoe groot het lerarentekort is en wat de effecten zijn
 • Activeer de stille reserve, benader mensen met een onderwijsbevoegdheid en vraag ze weer voor de klas te komen
 • Zorg voor meer onderwijsassistenten om de werkdruk van leraren te verlichten

Zo bereik je haar:

Twitter: @lisawesterveld
Instagram: lisa_westerveld
Mail: l.westerveld@tweedekamer.nl

Roelof Bisschop (SGP) – niet extra investeren

 • De overheid moet meer op afstand van het onderwijs komen te staan
 • Binnen de pabo moet er een specialisatie komen voor de onder- en bovenbouw
 • Er moet een betere beloning voor schoolleiders komen
 • Docenten moeten meer vrijheid krijgen om hun vak uit te oefenen

Zo bereik je hem:

Twitter: @BisschopRoelof
Mail: r.bisschop@tweedekamer.nl

Lammert van Raan (PvdD) -wel extra investeren

 • Leraren op basisscholen moeten niet meer de overblijf zelf doen, zodat ze zelf rustig kunnen lunchen
 • Er moet gesnoeid worden in de regels van de Inspectie om de werkdruk te verlichten
 • Er moet een betere beloning komen voor leraren
 • Activeer de stille reserve, benader mensen met een onderwijsbevoegdheid en vraag ze weer voor de klas te komen

Zo bereik je hem:

Twitter: @LammertvanRaan
Instagram: lammertvanraan
Mail: l.vraan@tweedekamer.nl

Corrie van Brenk (50plus) – wel extra investeren

 • Koppel jonge leraren aan oudere, waardoor de eersten sneller een vast contract krijgen en de laatsten langer kunnen doorwerken
 • Zorg voor meer onderwijsassistenten om de werkdruk van leraren te verlichten

Zo bereik je haar:

Twitter: @CvanBrenk
Mail. C.vbrenk@tweedekamer.nl

Thierry Baudet (FvD) – wel extra investeren

 • Meer aanzien voor het vak door betere salariëring, minder papierwerk en meer autonomie
 • Makkelijker maken om afscheid te nemen van niet-presterende leerkrachten; ook om ervoor te zorgen dat scholen weer vaste contracten aan docenten durven aan te bieden
 • Prioriteit voor onderwijzend personeel bij toewijzing sociale woningen in de grote steden
 • De grotere uitgaven in het onderwijs willen we onder meer financieren door beter en effectiever om te gaan met de besteding van het ontwikkelingshulp budget

Zo bereik je hem:

Twitter: @thierrybaudet
Instagram: thierry_baudet
Mail: t.baudet@tweedekamer.nl