Online cursus Passend Onderwijs

Datum 29 oktober 2020

In deze cursus geven we een update van de huidige stand van zaken m.b.t. passend onderwijs en de activiteiten van de AOb op dit gebied. Nadere programmering volgt.