‘Loon en werkdruk zijn speerpunten’

Waar ben jij trots op?

Ik ben trots dat we er de laatste jaren weer in geslaagd zijn om tot goede caoakkoorden te komen. Het duurt soms lang: we hebben wel eens meer dan een jaar onderhandeld met de werkgevers en als vakbond diverse keren op het punt gestaan om het praten af te breken en actie te gaan voeren. Maar als je er dan toch uitkomt, met een resultaat waar je leden tevreden over zijn: daar doe je het voor.

Herman Molleman is sectorbestuurder voortgezet onderwijs voor de AOb.

Wat vinden onze leden belangrijk?

Voor docenten en ondersteuners staan altijd twee zaken bovenaan: loon en werkdruk. Maar die werkdruk is voor iedereen anders. De één wil minder uren lesgeven, de ander wil minder administratief gedoe om die lessen heen, de derde wil een kleinere klas en de vierde wil minder zorgleerlingen. En de OOP’ers hebben weer heel eigen wensen. Het is de kunst om in elke cao afspraken te maken waar zoveel mogelijk mensen iets aan hebben.

Wat heb jij zelf met voortgezet onderwijs?

Het mooie van het voortgezet onderwijs is dat het een scharnier is tussen het basisonderwijs en het mbo, hbo of wo. Leerlingen zijn in een fase van hun leven waarin heel veel verandert. In feite is het de spannendste periode in je leven, ook al ervaar je dat als leerling op dat moment misschien niet. En daar mag je als leraar en ondersteuner je bijdrage aan leveren. Dat maakt het mooi.

Hoe ontspan jij na je werk?

Het klinkt misschien gek, maar mijn werk ís ontspanning. Ik kom overal, van scholen tot de VO-raad en het ministerie, en praat met iedereen. Elke dag is anders. Na het werk fiets ik en ren ik, en ik maak graag reizen waarbij je echt wat ziet. De hele dag op het strand liggen is niets voor mij.

Nog doelen voor de langere termijn?

Een trend voor de langere termijn is dat we als vakbond de medezeggenschapsen ondernemingsraden ondersteunen. Die raden hebben vaak een bestuur tegenover zich dat wordt ondersteund door een batterij professionele beleidsmedewerkers. Dan kan je als raad ook wel wat rugdekking gebruiken. Verder wil ik bereiken dat scholen meer vaste banen aanbieden. Tijdelijke banen of een ‘flexibele schil’ zijn erg in de mode, maar geven docenten en ondersteuners geen enkele zekerheid. En de docententekorten lopen de komende jaren alleen maar verder op. Dan denk ik: wil je mensen motiveren voor een baan in het onderwijs? Bied ze dan een vast contract.

Wat heb jij nodig?

We hebben als AOb een heleboel leden, maar er kunnen er altijd méér bij. Want dat geeft slagkracht. Als je als schoolbestuur wilt morrelen aan het taakbeleid en je krijgt honderd personeelsleden tegenover je die lid zijn van de vakbond, dan gaat die verslechtering snel weer van tafel. Dus: mensen, word lid. Samen kunnen we een vuist maken.