Internationale Zaken

AOb actief in Europa

De AOb doet mee aan beleidsbeïnvloeding via de Europese koepel van onderwijsbonden ETUCE en via de FNV.

De AOb is bijvoorbeeld actief in de HERSC, de Hoger Onderwijscommissie van ETUCE. De najaarsbijeenkomst was onder andere gewijd aan het Bologna Proces en de eisen die de onderwijsbonden samen stellen aan de toekomst. Ook werd er gebrainstormd over maatregelen om de sector te verjongen.

De AOb maakt deel uit van het ETUCE-bestuur en van het Education Advisory Panel. Een belangrijk thema was daar de “European Education Area” waarvoor de Europese Ministers van Onderwijs begin dit jaar het initiatief namen. Naast harmonisatie in het Hoger Onderwijs via het Bologna-Proces, willen de Ministers nu ook meer harmonisatie in de ander sectoren. De AOb heeft meegewerkt aan het opstellen van de reacties op de “Education Packages” die daarvoor ontwikkeld worden. In die “packages” wordt vaak privatisering als oplossing voor veel problemen aanbevolen, maar dan blijft de druk op de arbeidsvoorwaarden van het personeel bestaan en ontbreken duurzame investeringen. Ook is nergens te vinden hoe vakbonden in dit proces worden meegenomen.

Zowel via de FNV als ETUCE werkt de AOb mee aan het beïnvloeden van ontwikkelingen ten aanzien van de European Pillar of Social Rights (een sociaal Europa), waarvan onderwijs de eerste zuil is. En aan het Europees Semester, de begrotingscyclus van Europa. Ieder jaar wordt een landenanalyse gemaakt waaruit een aantal maanden later aanbevelingen voor de begroting voortvloeien. De AOb heeft er voor gezorgd dat er in de laatste analyse voor het eerst iets over het onderwijs en dan vooral over de lage salarissen en de tekorten is opgenomen. Dat leidde nog niet tot specifieke aanbevelingen. Maar het heeft er wel toegeleid dat een analist van de Europese Commissie binnenkort de AOb komt bezoeken om over het onderwijs te praten.