Brochures en folders

Op deze pagina kun je een aantal handige brochures en andere folders downloaden.

De folders van de AOb zijn soms voor al het onderwijspersoneel interessant en soms alleen voor docenten in een bepaalde onderwijssector. Klik op de titel van de brochure om te downloaden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze folders en brochures dan kun je als AOb-lid altijd contact opnemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum. 

Primair onderwijs

Cao-special: Mijn cao primair onderwijs 
Doe je voordeel met de nieuwe cao. Lees de special en kom erachter wat de cao-po 2020 voor jou in petto heeft en welke afspraken er zijn gemaakt.

Tijdelijk werk in het primair onderwijs 
Folder over werkloosheid en op welke uitkeringen je dan recht hebt.

Voortgezet onderwijs

Brochure: Gymnasium, iets voor jou?
De Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb heeft een brochure uitgebracht voor kinderen (en hun ouders) die staan voor de schoolkeuze gymnasiaal of ander vwo-onderwijs. Middelbare scholen kunnen deze brochure op de open dag gebruiken als informatiemateriaal over gymnasiumonderwijs.

Flyer: Taakbeleid 2020

Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs
Folder over werkloosheid en op welke uitkeringen je dan recht hebt.

Mbo en hoger onderwijs

Werkloosheid in het mbo 
Werkloosheid in het hbo

Medezeggenschap

Brochure: Beleidsontwikkeling en de rol van de MR
Bij de ontwikkeling van het beleid binnen de school heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Er wordt vaker een actieve instelling gevraagd. Deze brochure verheldert het proces van beleidsontwikkeling en welke rol de mr daarbij kan spelen.

Studenten en starters

Posters: ‘Goede start met de AOb’. Poster 1 en Poster 2
Voor iedereen die studeert aan de pabo of lerarenopleiding en nog niet werkt in het onderwijs!

Folder: AOb-jongerengroep Groene Golf
Alle standpunten van de Groene Golf kort en bondig in een manifest.

Informatie over de AOb

Hieronder staan downloads die met de AOb te maken hebben. Zoals de missie en visie van de AOb, de organisatiestructuur van de bond en de statuten.

Download: Algemene Voorwaarden rechtsbijstand en klachtenregeling april 2010
Download: Statuten van de Algemene Onderwijsbond
Download: Algemeen Huishoudelijk Reglement Algemene Onderwijsbond
Brochure: AOb Standpunten
Brochure: AOb Missie en visie
Download: Het Sociaal Fonds van de AOb
English version: The AOb in brief 
Brochure: U bent ziek