Brochures en folders

Ben ik verplicht medische handelingen te verrichten? En wat moet ik weten over het taakbeleid als ik werk in het voortgezet onderwijs. Er zijn veel onderwerpen in het onderwijs waar de AOb speciale folders en brochures over maakt zodat jij snel op de hoogte bent. Deze handige documenten kun je via deze pagina gratis downloaden.

De folders van de AOb zijn soms voor al het onderwijspersoneel interessant en soms alleen voor docenten in een bepaalde onderwijssector. Klik op de titel van de brochure om te downloaden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze folders en brochures dan kun je als AOb-lid altijd contact opnemen met de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum. 

Primair onderwijs

Cao-special: Mijn cao primair onderwijs 
Doe je voordeel met de nieuwe cao. Lees de special en kom erachter wat de cao-po 2020 voor jou in petto heeft en welke afspraken er zijn gemaakt.

Brochure: Werkloosheid in het primair onderwijs
Indien je werkt in het primair onderwijs en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de
wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Voortgezet onderwijs

Brochure: Werkloosheid in het voortgezet onderwijs 
Indien je werkt in het voortgezet onderwijs en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de
wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Brochure: Gymnasium, iets voor jou?
De Belangengroep Gymnasiale Vorming van de AOb heeft een brochure uitgebracht voor kinderen (en hun ouders) die staan voor de schoolkeuze gymnasiaal of ander vwo-onderwijs. Middelbare scholen kunnen deze brochure op de open dag gebruiken als informatiemateriaal over gymnasiumonderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Brochure: Werkloosheid in het mbo 
Als je werkt in het mbo en jouw dienstverband wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Hoger beroepsonderwijs

Brochure: Werkloosheid in het hbo 
Als je werkt in het hbo en je contract wordt beëindigd, kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering in het onderwijs bestaat uit twee delen: het wettelijk en het bovenwettelijk deel. Deze brochure zal dit onderscheid gemakshalve volgen en geeft je de belangrijkste informatie over de wettelijke en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

Medezeggenschap

Brochure: Beleidsontwikkeling en de rol van de MR
Bij de ontwikkeling van het beleid binnen de school heeft de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Er wordt vaker een actieve instelling gevraagd. Deze brochure verheldert het proces van beleidsontwikkeling en welke rol de mr daarbij kan spelen.

Studenten en starters

Posters: ‘Goede start met de AOb’. Poster 1 en Poster 2
Voor iedereen die studeert aan de pabo of lerarenopleiding en nog niet werkt in het onderwijs!

Folder: AOb-jongerengroep Groene Golf
Alle standpunten van de Groene Golf kort en bondig in een manifest.

Algemeen

Brochure: Werkzoekende in het onderwijs? 
In deze brochure lees je met welke instanties en procedures je als werkzoekende in het onderwijs te maken kunt krijgen, en wat jouw rechten en plichten zijn.

Brochure: U bent ziek…alles over ziekteverzuim en re-integratie
Wat de oorzaak ook is, langdurig ziek thuiszitten is vervelend. Deze brochure geeft tips en uitleg over hoe het financieel zit als je langdurig ziek bent en waar je allemaal rekening mee moet houden in de eerste twee ziektejaren.

Brochure: Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten
Wil je als leraar of docent invloed hebben op de invoering van de digitale leeromgeving, de aanschaf van leermiddelen en lesmethoden? Wil je meer ruimte om in je klas zelf keuzes te kunnen maken? Wil je meer invloed op hoe jij en je collega’s kunnen werken aan professionalisering en bekwaamheidsonderhoud? De AOb, FvOv en CNV Onderwijs hebben gezamenlijkveen handreiking opgesteld om je hierbij te helpen.

Informatie over de AOb

Hieronder staan downloads die met de AOb te maken hebben. Zoals de missie en visie van de AOb, de organisatiestructuur van de bond en de statuten.

Download: Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand/klachtenregeling
Download: Statuten van de Algemene Onderwijsbond
Download: Algemeen Huishoudelijk Reglement Algemene Onderwijsbond
Brochure: AOb Standpunten
Brochure: AOb Missie en visie
Download: Het Sociaal Fonds van de AOb
English version: The AOb in brief