Formulier registratie studentenwerving pr-consulenten

Vul hieronder het verslag in van je studentenwerving aan een pabo of lerarenopleiding.

Naam consulent *
E-mailadres *
Samen opleiding bezocht met:
Naam opleiding *
Soort opleiding * pabo hbo-lerarenopleiding wo-lerarenopleiding
Naam studierichting lerarenopleiding 
Plaats opleiding *
Opleidingsjaar * eerste tweede derde vierde
Datum bezoek*

Activiteit *
workshop orde
workshop communicatie
workshop timemanagement
workshop solliciteren
workshop energizers
rechtspositionele voorlichting
anders (svp hieronder toelichten)Toelichting anders Studenten *    deeltijd     voltijd       Aantal geworven studenten *Aantal geworven werkstudenten (€8,50) Opmerkingen