Evaluatieformulier themacursus afdeling scholing

De met * gemerkte velden zijn verplicht
Cursus *
Cursusdatum *
   
Hoe beoordeelt u de inhoud van de cursus?
Hoe beoordeelt u de opzet van de cursus?
   
Hoe beoordeelt u de trainer?
Hoe beoordeelt u het cursusmateriaal?
Kunt u drie belangrijke resultaten noemen die u met de cursus hebt bereikt?
Meer kennis en inzicht in rechten en bevoegdheden medezeggenschap
Meer kennis en inzicht in rol (G)MR/OR
Benodigde vaardigheden voor beoefenen medezeggenschap versterkt
Handvaten voor een professionelere aanpak van het werk in de (G)MR/OR
Kennisachterstand t.o.v. schoolbestuur ingehaald
Meer tegenwicht t.o.v. schoolbestuur
Concrete aanpak voor actueel probleem
Overig:
   
Wat lijkt u een effectief vervolg op deze cursus?  
Communicatie met de achterban
Het lezen van beleidstukken
Medezeggenschap voor gevorderden
Financiën
Formatie- en taakbeleid
Fusie & Reorganisatie
Passend Onderwijs
Overig:
   
Welke tip heeft u om de cursus verder te verbeteren?
   
Wie kent u die u deze cursus zou willen aanbevelen?
Naam
Organisatie
Email
Uw relatie met contactpersoon
   
 
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief over medezeggenschap ontvangen