Bestelformulier lespakketten kinderarbeid

De AOb heeft drie verschillende lespakketten ontwikkeld over kinderarbeid die je gratis kunt bestellen. In elk lespakket ontvang je de link naar één film waarin het leven van een werkend kind centraal staat. Bijvoorbeeld in het lespakket Zara’s Brief. De film gaat over de Turkse Zara (10 jaar) die veel van het schooljaar mist omdat ze met haar familie leeft van seizoensarbeid en vaak wel 11 uur per dag werkt om hazelnoten of katoen te plukken. Of Rabab (15 jaar), lespakket Rabab’s Uitzicht, die al jaren niet meer naar school gaat ondanks de leerplicht in Marokko en werkt als hulp in de huishouding. Abdullah en Ferhat gaan iedere dag na schooltijd naar een stoffige en benauwde werkplaats om te werken, zo is te zien in de film ‘Leerschool’ die bij het lespakket Leerschool hoort.

De gratis lespakketten kun je gebruiken in je groep of klas en zijn bedoeld voor leerlingen vanaf 10 jaar. (Kijk op het formulier hieronder voor de precieze leeftijden). Ze zijn ook voor oudere leerlingen goed bruikbaar, zo wordt het lesmateriaal in de praktijk ook gebruikt in het mbo en op lerarenopleidingen. Het lesmateriaal is makkelijk te vermenigvuldigen.

Waaruit bestaat een lespakket?

  • Eén film met Nederlandse ondertiteling over het leven van een werkend kind (zie hierboven meer informatie over de films)
  • Een handleiding voor leerkrachten met achtergrondinformatie en lesideeën
  • Een eenvoudige informatiebrochure voor de leerlingen
  • Enkele lesopdrachten

 

De met * gemerkte velden zijn verplicht

Naam *
Tussenvoegsel
Voorletters *
E-mail *
Naam school *
Adres school *
Plaats school *
Postcode school *
Stuur mij een lespakket
(maximaal 2 pakketten)
Lespakket kinderarbeid: Zara's brief                  
Geschikt voor leerlingen vanaf 10 jaar.

Lespakket kinderarbeid: Rabab's uitzicht        
Het materiaal is geschikt voor leerlingen
vanaf 14 jaar.


Lespakket kinderarbeid: Leerschool                  
Het lespakket is ontwikkeld voor leerlingen
van 10-14 jaar, maar is ook voor oudere
leerlingen goed bruikbaar.


Opmerkingen:
Zijn alle gegevens goed ingevuld?
Klik dan op verzenden.