Aanvraagformulier voorbeeldfuncties in het hbo

Hbo-instellingen kunnen kiezen tussen twee functiewaarderingssystemen: HAY en FUWA-HBO. In het FUWA-HBO-systeem zijn 134 voorbeeldfuncties beschreven en gewaardeerd. Deze voorbeeldfuncties kun je met onderstaand formulier bij ons aanvragen. De waardering van deze voorbeeldfuncties is voor FUWA-HBO en HAY gelijk. Deze voorbeeldfuncties zijn handig bij het controleren van jouw functiebeschrijving en waardering.

 

Besef dat het om voorbeelden gaat. Elke organisatie kan een eigen set van functies maken. Deze functies moeten daarna worden beschreven en gewaardeerd volgens FUWA-HBO. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten voor de individuele werknemer worden ontleend en evenmin de verplichting voor een organisatie om de voorbeeldfuncties in te voeren. Het is mogelijk dat een functie waarvan de naam identiek is aan die van een voorbeeldfunctie toch hoger of lager gewaardeerd wordt, omdat de in deze functie opgenomen werkzaamheden en verantwoordelijkheden dit rechtvaardigen.

Naam *
Lidnummer *
E-mail *
(Midden)management
Adviseurs- en beleidsfuncties
Docentenfuncties
ICT-functies
Medewerkers
Onderwijsondersteunende functies
Overige functies