Aanvraag brochures en folders

Naast het Onderwijsblad zijn er ook andere middelen om de AOb-opvattingen zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Regelmatig worden brochures en info’s uitgebracht over arbeidsvoorwaardelijke, onderwijskundige en rechtspositionele onderwerpen. Deze folders kun je aanvragen via onderstaand formulier.

De met * gemerkte velden zijn verplicht
Achternaam
Voorletters
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mail *
Lidnummer *
Algemeen
Inschrijfformulier lidmaatschap AOb/ledenwerffolder
Inschrijfformulier lidmaatschap AOb studenten
Onderwijs en opvang


Primair onderwijs
Ongelukken kunnen gebeuren! Een handleiding over buitenschoolse activiteiten
Brochure veelgestelde vragen cao-po 2014-2015 versie oktober 2016
Cao-kaart: Tijdelijk werk in het in het primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Scholingsbeleid in de CAO-VO
Cao-kaart: Tijdelijk werk in het in het voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs
Cao-kaart: Tijdelijk werk in het in het mbo

Medezeggenschap
Faciliteiten mr po 
Faciliteiten mr vo
Achterban van de mr
Beleidsontwikkeling en de rol van de mr
Arbozorg