De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de  geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Wanneer u dit bericht niet in goede staat ontvangt waarschuw dan de  afzender. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er

geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

This email and any files transmitted with it are confidential and  intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.

If you have received this email in error please notify the sender.

All rights are reserved.