Meldpunt contract-inflatie

De AOb opent een meldpunt contract-inflatie voor medewerkers aan universiteiten. Door baanonzekerheid is er sprake van hypercompetitie. Van universitaire medewerkers wordt regelmatig verwacht dat ze op een hoger niveau presteren dan waarvoor ze zijn aangesteld. Het meldpunt gaat over de discrepantie tussen het contract -de functieomvang- en de opgedragen taken. “Met de meldingen kijken we welke misstanden en patronen te zien zijn”, zegt AOb-hoofdbestuurder Marijtje Jongsma. 

 

Zo komen bij de AOb regelmatig verhalen binnen van academici met een parttime aanstelling die geacht worden meer uren te werken dan waarvoor ze zijn aangesteld. Of een voltijdaanstelling, maar de onderzoekstaken komen terecht in de avonden, weekenden en vakanties. Een andere variant: in plaats van een functie ‘universitair docent’ is het een gekke functiecombinatie zoals een ‘gepromoveerd docent-onderzoeker’ dat niet voorkomt in het functiegebouw zoals in de cao is gepubliceerd. Een officieel niet bestaande functie als junior universitair docent komt ook voor. Net als medewerkers met een tijdelijke aanstelling die wel structurele taken uitvoeren. Een andere mogelijkheid: na de toekenning van een VIDI-subsidie geen vast contract krijgen.

Aankaarten

Het komt allemaal voor op universiteiten. Jongsma maakte een checklist (English version) en roept medewerkers op om hun contract uit te pluizen en te checken of er sprake is van contract-inflatie op één van de genoemde thema’s uit haar checklist. “Met de meldingen kunnen we kijken of bepaalde groepen werknemers sterker benadeeld worden dan anderen”, zegt ze. “Of springen er bepaalde universiteiten of vakgebieden uit?”

‘Met veel voorbeelden kunnen we aantonen dat universiteiten onvoldoende werk maken van vaste aanstellingen of het terugdringen van overwerk’

De AOb wil dit lokaal en landelijk aankaarten om universiteiten zo ertoe te dwingen dat ze de cao correct uitvoeren. “Pas als we veel voorbeelden hebben, kunnen we aantonen dat er onvoldoende gewerkt wordt aan het realiseren van vaste aanstellingen of het terugdringen van het vele overwerk.”

Medewerkers kunnen in principe ook bij hun eigen universiteit bezwaar maken. Bijvoorbeeld als de functie op papier kleiner is dan je in de praktijk aan taken krijgt opgedragen. Alleen dit moet binnen een maand gebeuren en meestal komen medewerkers er pas later achter. Jongsma: “De AOb heeft op alle universiteiten lokaal vertegenwoordigers. Hiermee kan personeel altijd in gesprek.”

Doe een melding!

Pluis je contract uit en gebruik deze checklist (English version) hiervoor. Stuur om een melding te doen een mail en meld de naam van de universiteit, de functie, het soort contract, de fte’s, en een korte onderbouwing.

Doe een melding!