Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO)

SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Het expertisecentrum heeft veel kennis over het curriculum en de ontwikkeling daarvan. SLO ontwerpt en toetst bijvoorbeeld de kerndoelen of examenprogramma’s. Het expertisecentrum ondersteunt scholen ook bij het kiezen van de juiste leermiddelen. De SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

De AOb presenteerde eind december 2018 het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bij SLO. Het is een beleidsarme cao waarbij een aantal voorgestelde versoberingen van de werkgever van de agenda zijn gehaald. De onderhandelingsgesprekken gingen vooral over de loonparagraaf. Bij de ledenraadpleging is er ingestemd met deze nieuwe cao. Download de complete cao hieronder.

Looptijd

De looptijd van deze cao is: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Hoofdpunten uit de huidige cao:

  • Een structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020. Ook krijgen SLO-medewerkers een eenmalige netto-uitkering van 1000 euro bij een voltijd dienstverband. De parttimers krijgen deze uitkering naar rato.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar geldt een proeftijd van twee maanden.
  • Voor een arbeidsovereenkomst korter dan één jaar bedraagt de proeftijd één maand.
  • Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd hebben een opzegtermijn van twee maanden. Voor de werkgever geldt een opzegtermijn van vier maanden.
  • SLO gaat het functiebouwwerk herzien met de bijbehorende functioneringsgesprekken. Dit gaat in overleg met de ondernemingsraad.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen