Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO)

SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Het expertisecentrum heeft veel kennis over het curriculum en de ontwikkeling daarvan. SLO ontwerpt en toetst bijvoorbeeld de kerndoelen of examenprogramma’s. Het expertisecentrum ondersteunt scholen ook bij het kiezen van de juiste leermiddelen. De SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

De AOb presenteerde begin januari 2023 de nieuwe cao voor SLO. Vanwege de hoge inflatie is vooral over het salaris onderhandeld. Download de complete cao hieronder.

Looptijd

Deze cao geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Hoofdpunten uit de huidige cao:

  • Het gaat om een cao met een geldingsduur van twee jaar.
  • Alle werknemers krijgen twee keer een structurele loonsverhoging. Het salaris is per januari 2023 met 4 procent verhoogd en wordt per januari 2024 nog eens met 4 procent verhoogd.
  • De vakbonden hebben met de werkgevers twee eenmalige uitkeringen afgesproken. Het eerste bedrag, 1000 euro netto (naar rato van het dienstverband) is op verzoek van de werkgevers al in december 2022 uitgekeerd. Het tweede bedrag, 500 euro netto (naar rato van het dienstverband) wordt in december 2023 uitbetaald.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.