Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO)

SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Het expertisecentrum heeft veel kennis over het curriculum en de ontwikkeling daarvan. SLO ontwerpt en toetst bijvoorbeeld de kerndoelen of examenprogramma’s. Het expertisecentrum ondersteunt scholen ook bij het kiezen van de juiste leermiddelen. De SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

De AOb presenteerde half januari 2021 het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao SLO. Vanwege de coronacrisis dienden de onderhandelaars geen grote wensenlijsten in en bleef het overleg beperkt tot twee onderwerpen: de loonparagraaf en de collectieve vrije dagen. Download de complete cao hieronder.

Looptijd

De looptijd van deze cao is: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Hoofdpunten uit de huidige cao:

  • Het gaat om een tweejarige cao
  • Alle werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 2,5 procent per 1 januari 2021 en 2 procent per 1 januari 2022.
  • Het artikel over de collectieve verlofdagen (artikel 19 lid 2) wordt gewijzigd. Met ingang van 2022 wordt één dag aangewezen als collectieve vrije dag op de dag na Hemelvaart.
  • Er worden drie dagen (24 uur) toegevoegd aan het bovenwettelijke verlofsaldo. Voor parttime medewerkers wordt het verlof naar rato toegekend. Medewerkers kunnen dit op de gebruikelijke wijze opnemen.
  • Voor 2021 geldt nog een aantal van zes collectieve verlofdagen (de dag na Hemelvaart en vijf dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag), zoals op 1 oktober 2020 door de directie is besloten en op 20 oktober 2020 afgestemd met de ondernemingsraad.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.