Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

De organisatie Cito ontwikkelt toetsen en examens voor het onderwijs. Ook maakt Cito leerlingvolgsystemen voor scholen waarbij alle scores en vaardigheden van leerlingen worden bijgehouden. De Centrale Eindtoets van Cito is bij veel achtstegroepers bekend. Bij Cito werken ongeveer zeshonderd mensen.

Looptijd

De cao treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft een looptijd tot en met 31
december 2019. Deze cao is op 9 januari 2018 ondertekend door de bonden en de Stichting Cito. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd kunnen de bonden of de werkgevers aangeven of beëindiging van deze cao is gewenst. Gebeurt dit niet, dan wordt de looptijd telkens met een jaar verlengd.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • De medewerkers van Cito krijgen loonsverhoging. Het gaat om 0,5 procent structureel per 1 januari 2018 en om 1 procent structureel per 1 januari 2019. Ook krijgen de personeelsleden een eenmalige uitkering.
  • Met de werkgever is afgesproken dat -op kosten van de werkgever- een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt afgesloten bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt tot circa 70 procent van het huidige inkomen verzekerd tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Vanaf 1 januari 2018 is de volledige werkweek bij Cito verkort naar 36 uur. De werktijdfactor en het aantal uren verlof blijft gelijk. Werknemers krijgen dus iets meer verlof en per saldo een hoger uurloon.
  • Een deel van het individueel medewerkersbudget (in de cao staat het ook omschreven als: IWB) wordt geoormerkt en moeten medewerkers besteden aan professionalisering. Als ze het budget niet voor dit doel gebruiken, komt het te vervallen. Wel kunnen medewerkers meerjarige afspraken maken en kan het budget tot drie jaar opgespaard worden. Als medewerkers meer dan 20 procent aan opleiding besteden, ontvangen ze extra studieverlof.
  • Reparatie van het derde jaar WW-uitkering.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.

Downloads

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen