Groep Onderwijsadviesbureau's (GAO)

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus bestaat uit meerdere organisaties. Dit zijn: BCO Onderwijsadvies, Koepelstichting Bazalt Groep, OnderwijsAdvies, RPCZ in Zeeland, Stichting HCO en de Gouwe Academie.

De cao-onderhandelingen waren in eerste instantie opgeschoven vanwege de corona-pandemie. Toch is er half mei 2021 door de cao-partijen een cao overeengekomen bij de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).

Looptijd

De nieuwe cao 2021 heeft een looptijd een jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoofdpunten cao Onderwijsadviesbureaus 2021

  • Medewerkers bij onderwijsadviesbureaus krijgen een structurele salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2021. Eén procent van deze salarisverhoging komt uit de verlaging van de jaarlijkse bijdrage van de individuele levensfasevoorziening per werknemer (zie uitleg volgende punt)
  • Alle werknemers betalen vanaf 1 januari 2021 niet meer 2 procent, maar 1 procent voor hun individuele levensfasevoorziening. In de praktijk maakten veel werknemers gebruik van de mogelijkheid om de voorziening uit te laten betalen. Door 1 procent nu in te zetten als structurele salarisverhoging is deze ook pensioengevend en werkt het door in andere looncomponenten
  • Onderwijsadviesbureaus mogen een regeling afspreken over jaargesprekken en beoordeling
  • Werknemers die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben die na 2 jaar nog niet is omgezet naar een vast dienstverband hebben na afloop van het derde tijdelijke contract recht heeft op een extra transitievergoeding. De werknemer kan ook kiezen voor maximaal een maand vrijstelling van werkzaamheden. De duur van de vrijstelling en de hoogte van de extra transitievergoeding is afhankelijk van de totale duur van de 3 arbeidsovereenkomsten. De berekening geschiedt op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De extra vergoeding kunnen werknemers gebruiken voor bijvoorbeeld: loopbaanadvies of scholing
  • Meer weten over alle afspraken, voorwaarden en details? Lees de hele cao via de download hieronder.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.