Groep Onderwijsadviesbureau's (GAO)

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureau's bestaat uit meerdere organisaties. Dit zijn: BCO Onderwijsadvies, Bazalt Groep, Marant Adviseurs in leren en ontwikkeling, OnderwijsAdvies, Stichting Bazalt en RPCZ in Zeeland.

Looptijd

Deze cao Onderwijsadviesbureaus heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 februari 2018. Deze cao is stilzwijgend verlengd. De onderhandelingen voor een nieuwe cao beginnen na de zomer 2018.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • Medewerkers bij onderwijsadviesbureaus krijgen één procent incidentele loonsverhoging per 1 januari 2017. Per 1 juni 2017 krijgen alle medewerkers een structurele loonsverhoging van 1 procent. Ook het jaar erna is er sprake van loonsverhoging. In januari 2018 krijgen medewerkers een incidentele loonsverhoging van 0,5 procent en een structurele loonsverhoging van 0,5 procent.
  • De toelage voor bedrijfshulpverlening (bhv) wordt verhoogd van 8,75 euro naar 12,50 euro per maand.
  • Het aantal jaargesprekken wordt teruggebracht van drie naar twee gesprekken.
  • De reparatie van de ww gaat volgens de landelijke afspraken.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao. 

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen