Groep Onderwijsadviesbureau's (GAO)

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus bestaat uit meerdere organisaties. Dit zijn: BCO Onderwijsadvies, Koepelstichting Bazalt Groep, OnderwijsAdvies, RPCZ in Zeeland, Stichting HCO en de Gouwe Academie.

De onderhandelaars kwamen in maart 2022 tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bij de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Cao-partijen hebben de intentie om ruim voor het verstrijken van de looptijd een nieuwe opvolgende cao 2023 overeen te komen.

Looptijd

De nieuwe cao 2022 heeft een looptijd een jaar: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoofdpunten cao Onderwijsadviesbureaus 2022

  • Medewerkers bij onderwijsadviesbureaus krijgen een structurele salarisverhoging van 3 procent per 1 april 2022
  • Bij een positief bedrijfsresultaat gaat de resultaatdeling omhoog naar maximaal 5 procent. Dit was eerder maximaal 4 procent 
  • De reparatie van het derde jaar WW wordt verlengd
  • Er zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de invoering van het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022
  • Cao-partijen gaan praten over het updaten van het functiegebouw en een passend beloningsbeleid
  • De hele tekst van de cao kun je hieronder downloaden

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.