Groep Onderwijsadviesbureau's (GAO)

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus bestaat uit meerdere organisaties. Dit zijn: BCO Onderwijsadvies, Bazalt Groep, Marant Adviseurs in leren en ontwikkeling, OnderwijsAdvies, Stichting Bazalt en RPCZ in Zeeland.

De werknemers hebben in maart 2019 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bij de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van dertien maanden: van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020.

Hoofdpunten cao Onderwijsadviesbureaus 2019-2020

  • Medewerkers bij onderwijsadviesbureaus krijgen een structurele salarisverhoging van 2 procent per 1 januari 2019. Daarna volgt nogmaals een structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1 augustus 2019. De tweede salarisverhoging geldt alleen voor werknemers van de Stichting OnderwijsAdvies pas vanaf 1 januari 2020.
  • Er komt een regeling speciaal voor werknemers van 60 jaar of ouder om ze gezond en vitaal aan het werk te houden. Zij kunnen met hun werkgever afspraken maken om minder uren te werken. Het aantal uur dat de werknemers werken, krijgen ze uitbetaald. Voor de resterende uren van de arbeidsovereenkomst neemt de werknemer onbetaald verlof. Wel blijft de werkgever volledig bijdragen aan het pensioen, ook voor uren die op de oorspronkelijke arbeidsomvang in mindering zijn gebracht.
  • De werkgevers sluiten voor alle medewerkers een collectieve IPAP-verzekering (een arbeidsongeschiktheidsverzekering) af. De premielast voor deze verzekering komt voor rekening van de werkgevers. Dit een belangrijke arbeidsvoorwaarde, want in de huidige cao staat nog dat werknemers zelf deze verzekering afsluiten en dat de werkgeversbijdrage aan de kosten 75 procent is.
  • Er is afgesproken dat de cao-partijen tijdens de looptijd van de cao met elkaar gaan overleggen over de inhoud van het functiereferentiegebouw.
  • Meer weten over alle afspraken, voorwaarden en details? Lees de hele cao via deze link.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.