Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De SBB erkent en begeleidt onder meer leerbedrijven, verzorgt informatie over de arbeidsmarkt en over de baankansen van opleidingen.

Looptijd

AOb-onderhandelaars, andere bonden en de werkgever SBB zijn op 16 februari 2018 tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Ze spraken af dat deze cao een looptijd heeft tot 1 januari 2019. Met de werkgevers is afgesproken dat deze cao stilzwijgend één jaar is verlengd, omdat beide partijen proberen bij het ministerie van Onderwijs meer loonruimte te krijgen. De nieuwe cao kun je hieronder downloaden.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

Het kabinet stelt voor komend jaar de loonruimte vast. De gegeven ruimte zorgt ervoor dat er naast salarisverhoging niet veel onderhandeld kon worden over andere arbeidsvoorwaarden. Om die reden kozen de sociale partners bewust voor een beleidsarme nieuwe cao. De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De medewerkers van SBB krijgen een loonsverhoging van 2 procent. Deze verhoging is pensioengevend en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in. Eind maart 2018 zullen de medewerkers dit op hun loonstrook terug kunnen zien.
  • Een werkgroep gaat bekijken hoe de regeling voor ‘levensfase-verlof’ kan worden verruimd. Tijdens de onderhandelingen bleek dat er meerdere financiële kanten aan zitten en dat er extra informatie nodig is. Het doel is om per 1 januari 2019 een verruimde regeling te laten ingaan. De werkgroep zal voor 1 juli 2018 zijn afgerond. Op basis van de uitkomsten zullen de cao-partijen overleg voeren over hoe het ‘levensfase-verlof’ het beste kan worden verruimd.
  • In de nieuwe cao van SBB zullen nog een aantal technische wijzigingen worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om deel te nemen aan een verzekering voor het ontstane ANW-hiaat per 1 mei 2018.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Hélène Jansen is sectorbestuurder voor het mbo bij de AOb.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen onderhandelt namens de AOb over deze cao.