Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De SBB erkent en begeleidt onder meer leerbedrijven, verzorgt informatie over de arbeidsmarkt en over de baankansen van opleidingen.

Looptijd

De cao 2021-2022 treedt in werking per 1 juli 2021 en is van kracht tot 1 juli 2022.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

In deze cao zijn alleen de salaristabellen gewijzigd ten opzichte van de vorige cao. Alle medewerkers krijgen er 1,5 procent loonsverhoging bij. In december 2021 kregen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Parttimers kregen deze uitkering naar rato.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Hélène Jansen is sectorbestuurder voor het mbo bij de AOb.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen onderhandelt namens de AOb over deze cao.