Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De SBB erkent en begeleidt onder meer leerbedrijven, verzorgt informatie over de arbeidsmarkt en over de baankansen van opleidingen.

Looptijd

Deze cao heeft een looptijd van één jaar en geldt vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • Alle medewerkers van SBB krijgen vanaf 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 1,55 procent
  • Afspraken over de vrijval van pensioenpremie vanwege het Loonruimteakkoord. In dat akkoord is een nieuwe manier van indexeren afgesproken van het ABP-pensioen. Daardoor is er sprake van vrijval van pensioenpremie. Daarom is afgesproken om per 1 januari 2017 het salaris structureel te verhogen met 1 procent
  • Medewerkers die op 1 december 2016 in dienst waren bij de SBB krijgen ter compensatie van de vrijval van pensioenpremie over kalenderjaar 2016 een éénmalige uitkering. Deze incidentele uitkering is pensioengevend en telt mee voor de sociale zekerheid
  • Reparatie ww in duur en opbouw

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen onderhandelt namens de AOb over deze cao.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen