Onderwijsbureau Twente

Het Onderwijsbureau Twente (ObT) regelt voor meer dan vierhonderd scholen en instellingen in Oost-Nederland de personele en financiële administratie. Ook adviseert het onderwijsbureau basisscholen, middelbare scholen, kinderopvangorganisaties en naschoolse opvang met de bedrijfsvoering. Er werken ruim honderd medewerkers bij het Onderwijsbureau Twente.

Looptijd

De cao ObT 2018-2019 heeft een looptijd van één jaar en geldt vanaf 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. In juni 2018 bereikten de onderhandelaars een cao-akkoord. Tijdens de ledenraadpleging stemde een meerderheid van het personeel in met de nieuwe cao. De nieuwe cao kun je hieronder downloaden.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

In deze cao zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Alle medewerkers krijgen een loonsverhoging van 2 procent. Deze salarisverhoging is pensioengevend en werkt door in de sociale zekerheid.
  • De WW-regeling is gerepareerd per 1 juli 2018. Door de reparatie is de versobering in de opbouw en duur van de WW teruggedraaid: in plaats van maximaal 24 maanden is weer een opbouw en duur tot maximaal 38 maanden mogelijk.
  • De inkomenstoeslag en de toelage levensloop worden omgezet en toegevoegd aan het bruto-maandsalaris. De reden hiervan is dat het nu ook al als salariscomponent wordt gezien.
  • Er komt een uitbreiding van de spaarmogelijkheden om te stimuleren dat werknemers duurzaam aan het werk blijven. Werknemers kunnen vanaf 1 juli 2018 kiezen om het aantal bovenwettelijke vakantiedagen en vitaliteitsdagen voor maximaal vijf jaar te sparen. De omvang, periode en het doel moet schriftelijk worden vastgelegd. Deze afspraak zorgt ervoor dat medewerkers kunnen sparen voor bijvoorbeeld mantelzorg en verlof voordat ze met pensioen gaan.
  • De opbouw van het aantal vitaliteitsdagen in het tweede ziektejaar worden verminderd naar rato van de arbeidsongeschiktheid.
  • Er komt een studie naar de huidige collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV, voorheen IPAP). Onderzocht wordt of deze huidige collectieve regeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid omgezet kan worden naar een collectieve verzekering die zowel een vergoeding geeft bij gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid.
Hélène Jansen is sectorbestuurder voor het mbo bij de AOb.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen onderhandelt namens de AOb over deze cao. 

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen