Stichting Cinop

Cinop is een maatschappelijke onderneming die oplossingen bedenkt voor lastige onderwijs-en arbeidsmarktvraagstukken. De stichting is gespecialiseerd in onderwerpen zoals flexibilisering en professionalisering. Ook het Expertisecentrum beroepsonderwijs is onderdeel van Cinop. Er werken ongeveer 150 medewerkers.

Looptijd

AOb-onderhandelaars, andere bonden en Cinop bereikten in mei 2016 een onderhandelaarsakkoord. De cao liep van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 en is daarna stilzwijgend verlengd tot 1 januari 2020. De cao met alle afspraken kun je hieronder downloaden.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • Alle medewerkers krijgen een structurele salarisverhoging van 1 procent per 1 januari 2016, 1 januari 2017 en 1 januari 2018.
  • De premie voor het invaliditeitspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen (IPAP) betaalt de werkgever. Het gaat om een bruto-vergoeding van 32 euro per maand bij een voltijdbaan. De werknemer is verzekerd voor een terugval in het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gedurende 10 jaar.
  • In deze cao is een apart artikel opgenomen over het doorwerken na het behalen van de AOW-leeftijd.
  • Voor de functie van adviseur komt een aanloopschaal van maximaal twee jaar. Dit was één jaar.
  • Het buitengewoon verlof bij een dienstjubileum is versoberd door het schrappen van een verlofdag. De gratificatie blijft wel.
  • Het calamiteitenverlof wordt niet meer tot 5 dagen begrensd.
  • Enkele artikelen zijn tekstueel duidelijker gemaakt.

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen