Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ)

Er vallen verschillende adviesorganisaties uit heel Nederland onder WAOJ. Dat zijn: Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo, CED-Groep Rotterdam, ABC Onderwijsadviseurs Amsterdam, OBD Noordwest Hoorn, IJsselgroep Apeldoorn, Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland Purmerend en de Timpaangroep Gorredijk.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van één jaar: 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. In het najaar van 2019 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanwege een nog te formeren werkgeversdelegatie.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • Alle medewerkers krijgen een eenmalige bonus van 200 euro in september 2018 bij een voltijdbaan. De rest naar rato.
  • De regeling voor arbeidsongeschiktheid is aangepast en is nu hetzelfde als de regeling in de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureau’s (GAO). Dat betekent dat de afbouw van de doorbetaling bij ziekte geleidelijker gaat. Medewerkers krijgen niet meer het eerste jaar 100 procent van hun maandsalaris en het tweede jaar 70 procent als ze ziek zijn.
    De afbouw is nu: eerste half jaar 100 procent, tweede half jaar 90 procent. Aan het begin van het tweede jaar krijgen medewerkers 80 procent van hun loon en daarna 70 procent.
  • De nieuwe cao is nog niet beschikbaar. Aan de teksten wordt gewerkt. Zodra de cao klaar is, publiceren we de cao op deze pagina. (Let op! De cao hieronder is de oude cao).

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen