Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ)

Er vallen verschillende adviesorganisaties uit heel Nederland onder WAOJ. Dat zijn: Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo, CED-Groep Rotterdam, ABC Onderwijsadviseurs Amsterdam, OBD Noordwest Hoorn, IJsselgroep Apeldoorn, Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland Purmerend en de Timpaangroep Gorredijk.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van één jaar: 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. In het najaar van 2019 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanwege een nog te formeren werkgeversdelegatie.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

  • Alle medewerkers krijgen een eenmalige bonus van 200 euro in september 2018 bij een voltijdbaan. De rest naar rato.
  • De regeling voor arbeidsongeschiktheid is aangepast en is nu hetzelfde als de regeling in de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureau’s (GAO). Dat betekent dat de afbouw van de doorbetaling bij ziekte geleidelijker gaat. Medewerkers krijgen niet meer het eerste jaar 100 procent van hun maandsalaris en het tweede jaar 70 procent als ze ziek zijn.
    De afbouw is nu: eerste half jaar 100 procent, tweede half jaar 90 procent. Aan het begin van het tweede jaar krijgen medewerkers 80 procent van hun loon en daarna 70 procent.
  • De nieuwe cao is nog niet beschikbaar. Aan de teksten wordt gewerkt. Zodra de cao klaar is, publiceren we de cao op deze pagina. (Let op! De cao hieronder is de oude cao).

Meepraten over de cao

AOb-leden praten mee over de cao. Als de AOb-onderhandelaar met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt, dan ontvangen leden een nieuwsbrief in hun mail waarin de afspraken kort worden toegelicht. Ook wordt er een digitale ledenraadpleging gehouden en kunnen werknemers hun mening geven over het bereikte akkoord.

Onze onderhandelaars

AOb-sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelt namens de AOb over deze cao.