Overige cao’s

De AOb onderhandelt ook over de cao’s bij kenniscentra, educatieve diensten of andere organisaties die aan het onderwijs zijn gelieerd. Deze cao’s vind je op deze pagina.

Dienstencentrum godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

De cao voor het Dienstencentrum voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (gvo/hvo) heeft een looptijd van één jaar: van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. Deze cao is stilzwijgend verlengd. De cao-onderhandelingen liggen stil. De structurele bekostiging blijkt ontoereikend om tot goede cao-afspraken te komen. De AOb schreef daarom eind juni 2018 een brief aan de Tweede Kamer om actie te ondernemen.

Alles over deze CAO

Onderwijsbureau Twente

De AOb-onderhandelaars, de andere bonden en de werkgevers van het Onderwijsbureau Twente kwamen in juni 2018 tot een cao-akkoord. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Alle medewerkers krijgen een loonsverhoging van 2 procent en de WW-regeling is gerepareerd. De definitieve cao komt zo snel mogelijk beschikbaar.

Alles over deze CAO

Stichting Cinop

De bonden en de werkgevers van Cinop kwamen in mei 2016 tot een onderhandelaarsakkoord. Eén van de afspraken is een structurele salarisverhoging van 3 procent. Deze cao geldt vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019.

Alles over deze CAO

Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ)

AOb-leden, andere onderwijsbonden en de werkgevers stemden begin juli 2018 in met de nieuwe cao voor de Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ). De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. Aan de nieuwe cao-teksten wordt gewerkt. Deze komen zo snel mogelijk beschikbaar.

Alles over deze CAO
Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen