Overige cao’s

De AOb onderhandelt ook over de cao’s bij kenniscentra, educatieve diensten of andere organisaties die aan het onderwijs zijn gelieerd. Deze cao’s vind je op deze pagina.

Stichting Leerplanontwikkeling Nederland

De AOb presenteerde eind december 2018 het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bij SLO. Het is een beleidsarme cao waarbij vooral afspraken over de loonparagraaf zijn gemaakt. De looptijd van deze cao is twee jaar: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Alles over deze CAO

Dienstencentrum godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

De cao voor het Dienstencentrum voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (gvo/hvo) heeft een looptijd van één jaar: van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. Deze cao is stilzwijgend verlengd. De cao-onderhandelingen liggen stil. De structurele bekostiging blijkt ontoereikend om tot goede cao-afspraken te komen. De AOb schreef daarom eind juni 2018 een brief aan de Tweede Kamer om actie te ondernemen.

Alles over deze CAO

Stichting Cinop

De bonden en de werkgevers van Cinop kwamen in mei 2016 tot een onderhandelaarsakkoord. Eén van de afspraken is een structurele salarisverhoging van 3 procent. Deze cao had een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 en is stilzwijgend verlengd tot 1 januari 2020.

Alles over deze CAO

Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ)

AOb-leden, andere onderwijsbonden en de werkgevers stemden begin juli 2018 in met de nieuwe cao voor de Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd (WAOJ). De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. In het najaar van 2019 starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanwege een nog te formeren werkgeversdelegatie.

Alles over deze CAO