WIA-spreekuur Rotterdam

Datum 13 november 2020

Vooral als je langer ziek bent – negen á tien maanden – en het nog niet duidelijk is hoe snel de re-integratie gaat verlopen, wordt de kans groter dat je door UWV uitgenodigd wordt om een WIA-keuring aan te vragen. De AOb kan je helpen bij het aanvraag- en keuringstraject van UWV.


Werk je in rayon zuidwest? Dan kun je je opgeven voor dit spreekuur via rayonzuidwest@aob.nl

In de mail aub vermelden: je naam, telefoonnummer en AOb-lidnummer, de eerste ziektedatum en graag een korte omschrijving van wat je situatie is en waar je vragen over hebt.


NB: Corona-ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat een face-to-face-gesprek niet mogelijk is.

Dan kan er gekozen worden voor telefonisch contact.