WIA-spreekuur Rayon Oost 16 november 2020

Locatie AOb Rayon Oost
Datum 16 november 2020

De regels rondom (langdurig) ziekteverzuim zijn behoorlijk ingewikkeld.
Vooral als je langer (9-10 maanden) ziek bent en het nog niet duidelijk is hoe snel de re-integratie zal gaan verlopen, wordt de kans groter dat je door het UWV uitgenodigd wordt om een WIA-keuring aan te vragen (88 weken ziek).
Je kunt bij de AOb terecht voor juridisch advies, maar ook voor hulp bij het aanvraag- en keuringstraject bij UWV.
In ons rayon organiseren we daarvoor een aantal WIA-spreekuren.
Je kunt je daarvoor opgeven via rayon.oost@aob.nl

Graag vermelden:
- datum en welke tijd je voorkeur heeft
- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- telefoonnummer
- email-adres
- lidnummer,
- eerste ziektedatum en
- in het kort omschrijven: wat is mijn situatie en waar heb ik vragen over?

NB: Corona-ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat een life-gesprek niet mogelijk is en
dan kan er gekozen worden voor telefonisch contact.