WIA-spreekuur Rayon Noordwest 24 november 2020 (tussen 10.00 – 12.00 uur)

Locatie AOb Hoofdkantoor UTRECHT
Datum 24 november 2020

De regels rondom (langdurig) ziekteverzuim zijn behoorlijk ingewikkeld.
Vooral als je langer (9-10 maanden) ziek bent en het nog niet duidelijk is hoe snel de re-integratie zal gaan verlopen, wordt de kans groter dat je door het UWV uitgenodigd wordt om een WIA-keuring aan te vragen (88 weken ziek).
Je kunt bij de AOb terecht voor juridisch advies, maar ook voor hulp bij het aanvraag- en keuringstraject bij UWV.
In ons rayon organiseren we daarvoor een aantal WIA-spreekuren.
Je kunt je daarvoor opgeven via rayon.noordwest@aob.nl
Graag vermelden:
- onderwerp: aanmelding WIA spreekuur 24 november 2020
- naam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer waarop u te bereiken bent
- email-adres
- lidnummer
- eerste ziektedag (datum)
- in het kort omschrijven: wat is mijn situatie en waar heb ik vragen over?

NB: Corona-ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat een persoonlijk gesprek niet mogelijk is maar dat er moet worden gekozen voor telefonisch contact.