Wetenschapscollege werkplezier voor onderwijsprofessionals’

Locatie Online via Teams
Datum 18 januari 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 18 januari 2023

Deze balans bereiken is echter niet eenvoudig en vraagt om een collectieve inspanning. En dat is hard nodig. In het onderwijs gaat het vaak niet over werkplezier, maar over werkdruk als een structureel en groot probleem. Structureel hoge werkdruk leidt tot onmacht, onzekerheid, stress en nog fundamenteler: uiteindelijk niet meer in verbinding zijn en afhaken, terugtrekken of uitvallen. Welke ruimte is er dan nog om proactief in te spelen op de enorme veelzijdigheid die zo kenmerkend is voor het beroep zelf en de beroepscontext van onderwijsprofessionals? Vanuit onderzoeks- en praktijkvoorbeelden bespreken we wat kan bijdragen aan meer werkplezier in onderwijs. Zoals: wat vraagt dit van samenwerking in teams en van leiderschap, maar ook, hoe richt je je arbeidsorganisatie hierop in?

Mieke Koeslag-Kreunen
Dr. Mieke Koeslag-Kreunen is lector Werken in Onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Mieke heeft expertise in leiderschap, werken en leren in teams, en curriculumontwikkeling. Haar lectoraat onderzoekt hoe kunnen onderwijs- en leidinggevenden in het po, vo, mbo en hbo kunnen inspelen op de complexiteit van werken in onderwijs en wat dit vraagt aan ontwikkeling van het beroepsbeeld, van de schoolorganisatie en van het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals. Met dit onderzoek wil haar lectoraat bijdragen aan versterking van het beroep van onderwijsprofessionals in de volle breedte, zodat werken in onderwijs aantrekkelijker wordt en dat onderwijsprofessionals weer volop plezier krijgen in hun werk.