Welke plaats heeft religie in het openbare onderwijs?

Locatie Online via Teams
Datum 14 juni 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 14 juni 2023

Over de plaats van religie in het openbare onderwijs kun je sterk van mening verschillen. Wat is het wezen van het openbare onderwijs? Zou het vrij van religie moeten zijn? En wat betekent dat? Zouden er stilteruimtes ingericht moeten worden voor leerlingen die de behoefte hebben om te bidden? Hoe ga je om met verschillende levensbeschouwelijke opvattingen?


Wij gaan in gesprek over dit thema met:  


Boris van der Ham (oud-kamerlid en oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond),
Karim Amghar (publicist en programmamaker NTR),
Martijn de Koning (Universitair hoofddocent Islamstudies)
Eline Bakker (Adviseur Identiteit bij VOS/ABB) 

 • Programma

  Aanvang: 19.30 uur
  Einde: 21.00 uur

 • Details
  Plaatsen 100
  Nog beschikbaar 69
  Contact Raymond Hintjes rhintjes@aob.nl
  Doelgroep Onderwijspersoneel