Webinar Bespreken van lastige onderwerpen in de klas

Locatie Online via Teams
Datum 22 april 2021

Het bespreken van vormen van extremisme in de klas leidt soms zelfs tot bedreigingen richting leerkracht. Recent n.a.v. lessen over de moord op Samuel Patty, lessen waartoe door onze ministers van en voor onderwijs was opgeroepen. Los van de vraag over nut en noodzaak van een dergelijke oproep staan wij deze avond met name stil bij de mogelijkheden om, met respect voor alle leerlingen, niet te hoeven vervallen in zelfcensuur maar hoe je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier de samenleving in de school kan bespreken. Over aan welke voorwaarde les en lesvoorbereiding moeten voldoen; over de vraag of je je door de actualiteit moet laten leiden of dat je er in het curriculum naar toe dient te werken. Over hoe te veel aandacht voor meningen het overdragen van kennis en het ontwikkelen van inzicht kan belemmeren.
De bijeenkomst wordt ingeleid door Mila Bammens, medewerker van het op initiatief van hoogleraar geschiedenis en terrorisme deskundige Beatrice de Graaf en de pedagoog Micha de Winter gestarte onderwijsinitiatief www.TerInfo.nl. Een webinar met voldoende ruimte om ook ervaringen uit te wisselen en bedoeld als bijdrage om in een tijd waarin de maatschappelijke tegenstellingen lijken toe te nemen op zoek te gaan naar mogelijkheden om met elkaar in gesprek te blijven.