Ware Opening Academisch Jaar

Locatie Laan van Reagan & Gorbatsjov
Datum 05 september 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 05 september 2022

De Ware Opening Academisch Jaar. Sta op tegen onzekere contracten, minderwaardige arbeidsvoorwaarden en ongelijke behandeling. Op 5 september sta jij samen met ons en al je collega's in Den Haag en spreken we UNL (Universiteiten van Nederland) en de CvB's aan. Hoe hoger de opkomst, hoe luider de boodschap.
De actiepagina vindt je hier: Ware Opening Academisch jaar, kom naar Den Haag!


The True Opening Academic Year. Stand up against precarious contracts, inferior working conditions and unequal treatment. On September 5, stand with us and all your colleagues in The Hague and address UNL (Universities of the Netherlands) and the Boards. The higher the turnout, the louder the message.
The campaign page can be found here: True Opening Academic Year, come to The Hague!


MELD JE HIER AAN