Voorbereiding Algemene Vergadering Noord 30.09.21

Locatie Online via Teams
Datum 30 september 2021

Bijeenkomst ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 15 oktober 2021.

Agenda VAV Noord
1. Opening en vaststelling agenda (b)
2. Mededelingen (i)
3. ABP (i)
4. Financiën Contributie AOb 2022 (b)
5. Verkiezing AV commissies (b)
6. Internationaal: voortgang IZ 2020-2021 (i)
7. Strategie (i)
8. Rondvraag    
9. Afsluiting

Donderdagochtend 30 september ontvangt je een link voor de online vergadering (via Teams). 

Wil je de AV-stukken ontvangen? Mail naar rayon.noord@aob.nl vanaf 24 september zijn de stukken beschikbaar.