Voorbereidende sectorraad PO Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 26 mei 2021

Voorbereidende sectorraadsvergadering (voor de vergadering van 4 juni a.s.) voor AOb-leden verbonden aan een PO school in rayon Zuidwest