Voorbereidende sectorraad PO rayon Noordwest

Locatie Online via Teams
Datum 20 januari 2021

- Het bevoegdhedenstelsel
- Corona maatregelen: hoe staat het er voor?