Voorbereidende sectorraad PO Noordwest

Locatie Online via Teams
Datum 26 mei 2021

In de VSR van 26 mei willen we per rayon hier een vervolg aan geven. Wat zijn de gevolgen voor de werkvloer. Thema's als kansrijke interventies, professionalisering, Medezeggenschap, knelpunten, etc. willen we graag in het gesprek met elkaar verder uitdiepen.