Voorbereidende Sectorraad MBO Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 23 maart 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 21 maart 2023

Hierbij nodigen we jullie uit voor een voorbereidende sectorraad rayon Zuidwest en Noordwest.
Datum: donderdag 23 maart 2023
Tijdstip: 17.00 uur tot 18.00 uur.
De bijeenkomst is online.

Datum: donderdag 23 maart 2023
Tijdstip: 17.00 uur tot 18.00 uur.
De bijeenkomst is online.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Fuwasys
Wij hebben Roelf van der Ploeg uitgenodigd hij is specialist functiewaardering en geeft uitleg over contracten en inschaling in het functiewaarderingssysteem Fuwasys. Er is ook kort de gelegenheid om algemene vragen te stellen.
3. Voorbereiding sectorraad 31 maart 2023
4. Rondvraag/Sluiting