Voorbereidende MBO Sectorraad Noord

Locatie Online via Teams
Datum 09 juni 2021

Voorbereiding op de MBO Sectorraad van vrijdag 11 juni.
Deze vergadering zal online via Teams plaats vinden.