Voorbereidende MBO Sectorraad Noord

Locatie Online via Teams
Datum 24 maart 2021

Voorbereiding op de MBO Sectorraad van vrijdag 26 maart.
Deze vergadering zal online via Teams plaats vinden.