Voorbereidende Algemene Vergadering rayon Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 16 maart 2022

Bijeenkomst ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 24 en 25 maart 2022.