Voorbereidende Algemene Vergadering rayon Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 07 oktober 2021

Bijeenkomst ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 15-10-2021.