Voorbereidende Algemene Vergadering rayon Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 02 juni 2022

Bijeenkomst ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van 17 juni 2022.