Voorbereidende Algemene Vergadering rayon Noordwest

Locatie Online via Teams
Datum 01 juni 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 01 juni 2022

Het zal plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA):
Oosterdoksstraat 110, 1011 DK Amsterdam