Training AV

Locatie Online via Teams
Datum 02 november 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 01 november 2022

Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe AV-leden gestart, maar er was weinig aandacht voor begeleiding of training van de AV-leden. Het is als lid van de Algemene Vergadering belangrijk om te weten wat je functie inhoudt en hoe je punten onder de aandacht kunt brengen.
Daarom geven Ad Hazen en Dorien König uitleg over de statuten en reglementen die gelden voor deze vergadering. Denk hierbij aan de manier van discussie voeren, taken en verantwoordelijkheden, spreekrecht, indienen van moties en amendementen en de verhouding met de vAV’s.
Aan het einde is er ruimte voor het stellen van vragen.

Deze training is vorig jaar al een keer gegeven, de informatie is dan ook hetzelfde en voor de tweede keer meedoen, is niet verplicht.