Sociale zekerheid

Locatie Online
Datum 09 juni 2022

Hoe zit het sociale zekerheidsstelsel in Nederland in elkaar? Wat zijn globaal de regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag? In deze cursus krijg je een overzicht van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland en komen globaal de belangrijkste veranderingen en eventuele nieuwe actualiteiten aan de orde.


Resultaten:  • Je weet hoe het sociale zekerheidsstelsel in elkaar zit in Nederland

  • Je weet wat er veranderd is m.b.t. flexibele arbeid

  • Je weet wat er veranderd is aan het ontslagrecht

  • Je kent de laatste wijzigingen op het gebied van WW-opbouw en WW-duur

  • Je kent het laatste up-to-date nieuws m.b.t. het sociale zekerheidsstelsel in Nederland